Warto wiedzieć - baner


Czy bank może skopiować dowód osobisty


Wnioskując o udzielenie kredytu, zakładając konto bankowe, a nawet składając dyspozycję stałego zlecenia, często jesteśmy proszeni przez pracownika banku o okazanie dowodu, w celu wykonania jego kserokopii. Czy faktycznie banki mogą kserować dowody i co zrobić jeśli nie zgadzamy się na takie praktyki.
Kopiowanie dowodów osobistych przez banki - podstawa prawna

Prosząc o nasz dowód, banki powołują się na ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jako argument przytaczany jest również art. 112b Prawa bankowego, zgodnie z którym „Banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych”.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zauważa jednak, że wymienione wyżej przepisy nie dają bankom prawa do kopiowania naszych dowodów. Istnieje bowiem minimalizacja danych, czyli konieczność analizy, czy konkretne dane (w tym przypadku skan dowodu) są niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dodatkowo prawo bankowe mówi o “przetwarzaniu danych”, co nie jest tożsame z ich kopiowaniem.


Bank chce zeskanować mój dowód - co robić

Niestety, chociaż jest to kwestia kontrowersyjna i nie zawsze obligatoryjna, banki mają prawo zrobić kopię Twojego dowodu. Instytucje finansowe posiadają jednak w tym zakresie swoje własne wewnętrzne procedury. Jeśli nie chcesz przekazywać ksera swojego dokumentu, znajdź bank, który nie wymaga tworzenia kserokopii.

Możesz również poprosić pracownika o tzw. „checklistę”. Na jej podstawie bankowcy wykonują określone czynności. Często robią to automatycznie, nie sprawdzając, czy w danym przypadku ksero dowodu faktycznie jest niezbędne. Inna procedura obowiązuje bowiem przy wniosku o kredyt, inna w przypadku założenia konta oszczędnościowego.

Jeżeli dany bank wymaga ksera dowodu, na skopiowanym dokumencie możesz dopisać, iż służy on wyłącznie do „czynności związanych z...”. Taka adnotacja w żaden sposób nie wpływa na decyzję o rozpatrzeniu wniosku.

Możesz również zapytać, jakie dane są niezbędne. Czasem wystarczy seria dowodu, nazwisko i adres. W takim przypadku możesz zamazać swój PESEL lub zdjęcie.


Zdjęcia do dokumentów w AB Foto

Zdjęcia do dowodu osobistego w AB Foto

Potrzebujesz zdjęć do dowodu osobistego? Przyjdź do AB Foto. Nasze salony znajdziesz w największych galeriach handlowych w kraju. Profesjonalne zdjecia do wszystkich rodzajów dokumentów wykonujemy od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe do późnych godzin wieczornych.